Earth Strike Polska

Nasze postulaty

1. Natychmiastowa redukcja emisji CO2

Wg Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) musimy pilnie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Obniżenie emisji o połowę do 2030 roku i do zera netto do 2050 roku to niezbędne minimum, które pozwoli częściowo ograniczyć rozmiary katastrofy klimatycznej.

Niestety, emisje z roku na rok rosną zamiast maleć, także w Polsce. Domagamy się priorytetowego potraktowania zaleceń Panelu przez polityków w Polsce i na świecie!

2. Bezzwłoczne przejście na bezpieczne i przyjazne dla środowiska źródła energii.

Przemysł paliw kopalnych na całym świecie upadłby bez jawnego i ukrytego wsparcia państwowego. To nie jest tak, że „nie stać nas” na przejście na ekologiczne źródła energii – wsparcie trzeba przekierować na energetykę odnawialną i efektywność energetyczną.

Jedyną przeszkodą w rozwoju bezpiecznych i rozproszonych źródeł energii, opartych o polskie technologie, polskie firmy i dobrej jakości miejsca pracy, są politycy myślący w horyzoncie jednej kadencji. Oczekujemy od polityków na wszystkich szczeblach władzy ambitnej, długoterminowej i konsekwentnie realizowanej strategii transformacji energetycznej.

3. Sprawiedliwa transformacja sektorów wysokoemisyjnych z zapewnieniem nowych miejsc pracy.

Sprawiedliwa transformacja jest konieczna, ponieważ źródła paliw kopalnych nie są wieczne. Domagamy się od rządu odejścia od polityki węglowej w sposób, który zagwarantuje bezpieczeństwo ekonomiczne osobom zatrudnionym w sektorze wydobywczym i innych sektorach wysokoemisyjnych – zamiast dopłacać do wydobycia węgla, należy zainwestować w przekwalifikowania zawodowe.

My, pracownicy i pracowniczki odmawiamy przerzucania kosztów na nasze barki! To spółki węglowe muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Pora na zorganizowanie się w siłę, która naruszy relacje władzy, a nie relacje pomiędzy wyzyskiwanymi grupami!

4. Zaprzestanie niszczenia siedlisk przyrodniczych, renaturalizacja obszarów zniszczonych oraz ochrona bioróżnorodności.

Jeśli nie podejmiemy żadnych kroków na rzecz skuteczniejszej ochrony różnorodności organizmów żywych, to pod koniec stulecia utracimy nawet milion z nich. Żądamy zaprzestania niszczenia obszarów przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem lasów i innych obszarów o charakterze naturalnym. Chcemy przywrócenia naturze miejsc zniszczonych przez człowieka, zwiększenia liczby i powierzchni terenów prawnie chronionych oraz efektywnej ochrony zasobów wodnych. Tylko chroniąc inne gatunki, jesteśmy w stanie ocalić siebie.

5. Przejście na rolnictwo lokalne, przyjazne dla środowiska i ograniczenie przemysłowego chowu zwierząt.

Dzisiejsze rolnictwo stoi przed koniecznością gruntownej reformy ze względu na zmiany klimatu oraz pogłębiającą się degradację środowiska i jego zasobów. Domagamy się od polityków stworzenia polityki rolnej, dążącej w kierunku rolnictwa lokalnego, małoobszarowego i małotowarowego. Oczekujemy przyjęcia mechanizmów ścisłej kontroli nad stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin oraz całkowitej rezygnacji z chowu przemysłowego zwierząt. Dość przejadania naszej planety!

6. Zawarcie międzynarodowych umów, rozliczających korporacje i rządy z wytwarzania gazów cieplarnianych i niszczenia ekosystemów.

Międzynarodowy przemysł odpowiada za niszczenie środowiska oraz powoduje gigantyczną emisję gazów cieplarnianych.

Żądamy skutecznej kontroli nad korporacjami, które wywierają nacisk na rządy, dbając o swoje interesy. Domagamy się zawarcia międzynarodowych umów, gwarantujących rozliczanie korporacji i rządów z ich negatywnego wpływu na środowisko. Koniec z bezkarnością korporacji i kadencyjnym myśleniem polityków!

Nasza misja

Wybitni światowi naukowcy badający klimat ostrzegają nas, że do 2030 r. musimy zapobiec przekroczeniu wzrostu temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza. To nieco ponad dwanaście lat – dla całej planety to chwilka. Jeśli pozwolimy, by temperatura na świecie wzrosła o nieco ponad 2 stopnie Celsjusza, skutki będą katastrofalne – poziom mórz wzrośnie do niebywałego poziomu, fale upałów staną się o wiele bardziej powszechne, pitna woda stanie się jeszcze bardziej cenna… i nastąpi wiele innych katastrof.

Należy działać właśnie teraz, zanim będzie za późno. Według raportu CDP Carbon Majors z 2017 r., 71% światowych emisji przemysłowych gazów cieplarnianych pochodzi od zaledwie setki firm. Oczywiste jest, że interesy wielkiego biznesu nie napędzają już rozwoju i dobrobytu całej ludzkości.
Jako społeczeństwo musimy zmienić nasz kurs.

Z tego powodu będziemy organizować globalne działania kulminujące strajkiem generalnym. Musimy zmusić światowe rządy i światowe przedsiębiorstwa do słuchania ludzi, a najlepszym sposobem na to jest odmowa uczestnictwa w ekonomii i polityce. Nie korzystajmy z bankowości, nie będzie urzędów pełnych pracowników czy szkół pełnych dzieci.

Oczywiście strajk nie znaczy nic bez żądań. Zagrożenie zmianami klimatycznymi osiągnęło punkt krytyczny pomimo wielu lat ostrzeżeń, Musimy zmienić kurs poprzez strajk i protesty.

  Jako obywatele tej planety prosimy Was wszystkich, abyście pracowali w najlepszym interesie całej ludzkości i współpracowali z nami zarówno w celu łagodzenia, jak i przygotowania się na skutki zmian klimatycznych. Rozpowszechniaj słowa protestów, organizuj je wraz ze swoją społecznością i zajmij stanowisko na przyszłość.
  Strajkujemy dla całej Ziemi!

  Dołącz do nas!

  Jeżeli chcesz pomóc, znajdź kampanię swojego miasta na Facebook’u.

  Kontakt i Media

  Zainteresowane media prosimy o kontakt mailowy. Mamy notatkę prasową którą chętnie się podzielimy.

  Najbardziej aktualne ulotki, banery, i inne materiały medialne dostępne są na naszym serwerze Discord. Kilka polskojęzycznych ulotek można też znaleźć tutaj:

  Narodowy Koordynator

  Email: pl@earth-strike.com